NY ORDFÖRANDE PÅ SÖDERTÄLJE KATTHEM

På årsmötet 26 mars valdes Monica Lingnert till ny ordförande på katthemmet. Avgående ordförande, Astrid Åkesson, kvarstår i styrelsen under en mandatperiod. Vi önskar Monica varmt välkommen som ordförande för katthemmet!

Facebook