Påminnelse inför årsmöte 2024

För att ha rösträtt på kommande årsmöte i mars är det viktigt att du betalar in medlemsavgiften för 2024 senast sista januari.
Om du vill skicka in förslag/motion behöver dessa komma in senast 31 januari.
Information och kallelse till mötet kommer att skickas ut till alla medlemmar i början av mars. 
Tack för att du stöder katterna genom ditt medlemskap!

Facebook