Om oss

Vår historia

Katthemmet startades våren 2002 som en sektion under Förbundet Djurens Rätt. Vår lokal bestod då av en villa med två våningsplan och källare, belägen vid den kraftigt trafikerade Stockholmsvägen i Södertälje.

Villan var fullbelagd av katter för det mesta, vilket innebar upp till 50–70 katter att sköta om. Så småningom byggdes en stor uterastgård till katterna för att de skulle ha möjlighet att gå ut.

År 2004 fick 204 katter nya, fina hem genom katthemmet! Samma år fick vi veta att villan skulle rivas när kontraktet gick ut den sista december. Detta för att ge plats åt kommunens tänkta parkeringsplats.

Under lång tid var det osäkert om verksamheten skulle kunna fortsätta, men strax innan jul erbjöd kommunen en ny lokal i Moraberg. I samband med detta beviljades verksamheten även ett föreningsbidrag. I januari 2005 beslutades det därför att katthemmet skulle bilda en egen förening, Södertälje Katthem.

I februari var arbetet i full gång för att göra om den tidigare datautbildningslokalen till ett fungerande katthem, med plats för upp till cirka 30 katter. Vatten och avlopp drogs och händiga medlemmar hjälpte till att snickra ihop bursystemet.

För att minska smittspridningsrisken bestämdes det att ingen kattrastgård skulle finnas, men å andra sidan skulle de nya burarna bli större än tidigare. På grund av lokalbytet blev antalet katter som fick nya hem år 2005 något färre än föregående år; 127 stycken.

Men säg det tillstånd som varar för evigt. Vi blev uppsagda från våra lokaler på Morabergsvägen och arbetet med att finna nya lokaler vidtog. Så småningom hittade vi en lokal på Wedavägen 16B i Wedaområdet.

Denna lokal är nu ombyggd till katthem och sedan invigningen i mars 2013 är det där vi huserar.

Styrelsen

Ordförande: Monica Lingnert, monica@sodertaljekatthem.se

Vice ordförande: Astrid Åkesson, astrid@sodertaljekatthem.se 

Ledamot: Linnea Andersson linnea@sodertaljekatthem.se

Ledamot: Per-Erik Österberg, pererik@sodertaljekatthem.se

Suppleant/sekreterare: Kerstin Resborn, kerstin@sodertaljekatthem.se

Suppleant: Katarina Gardkvist, katarina@sodertaljekatthem.se

Suppleant:/kassör: Anette Haglund, anette@sodertaljekatthem.se  

Revisor: Britt-Marie Sjölund

Revisor suppleant: May-Britt Carlsson

Valberedning: Siv Larsson & Felicia Nilsson

Ansvarig djurskötare: Tina Bohman, tina@sodertaljekatthem.se